Könczei Csilla

életrajz | kontakt | publikációs lista

utolsó frissítés:


1. Személyi adatok

Név: Könczei Csilla
Lakcím: 3400 Kolozsvár, Decebal u. 43. Románia
Születési dátum és hely 1963 július 14., Kolozsvár
Telefon: 40-264-432746, 0772-202558
E-mail: kcsilla2003@yahoo.com, office@tranzithouse.ro
Nyelvismeret : román és angol – magasfokú, francia és rromani - középfokú
Kutatási területek :táncelmélet, nem-verbális kommunikáció, vizuális kommunikáció, reprezentációelmélet, kulturális és nembeli kisebbségek


2. Tanulmányok:

1998-2004 Doktori tanulmányok és fokozat etnográfiából és etnológiából, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár – Románia
1993-1996 Doktori tanulmányok etnográfiából, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest – Magyarország (A második gyermekem születése miatt felfüggesztettem.)
1982-1986Egyetemi tanulmányok és oklevél magyar és angol nyelvből- és irodalomból, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár – Románia
1982 Érettségi a Kolozsvári Zeneművészeti Középiskolában, zongoraszakon


3. Munkahelyek:

1999-2005 Egyetemi adjunktus a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán, a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken (Jelenlegi munkahelyem)
1994-1999 Tanársegéd ugyanott.
1990-1991 Szerkesztő a Román Állami TV Bukaresti Adásának magyar nyelvű szerkesztőségében


4. Szakmai tapasztalatok, kutatási projektek:

2005 A marosvásárhelyi „AlterNativ” rövidfilmfesztivál zsüritagja
2004 - A Communitas Alapitvány művelődési szaktestületének kurátora
2003 A TRANZartDISLOCATED cimű „Kultúra 2000” európai együttműködési projekt vezetője
2002 A budapesti „Dialektus” néprajzi- és antropológiai filmfesztivál zsüritagja
1999 - A Kolozsvári Kulturális Antropológiai Intézet tagja, az Intézet által indítványozott antropológiai és a kulturális nemek kutatásának szentelt magiszteri programok munkatársa a BBTE Európai Tanulmányok Karán
1997 - A kolozsvári Tranzit Ház (kortárs művészeti központ) alapítója és igazgatója
A Kolozsvári Kultúra Kutató Kollégium (KUKK) egyik alapítótagja, a vizuális kommunikációs szeminárium vezetője
1993-1996 A kolozsvári DockArt független filmes stúdió alapítótagja (Schneider Tiborral).
1986-1990 Szabadúszó néprajzos, munkanélküli.

Önálló egyetemi kurzusok:
Bevezetés a kulturális antropológiába
A kulturális antropológia története
Vizuális kommunikáció
Bevezetés a dokumentum- és az antropológiai film elméletébe
A tánckutatás elmélete és módszertana

Tudományos szaktestületi tagság:
A Nemzetközi Tradicionális Zene Tanácsa (International Council for Traditional Music - ICTM)
Kriza János Néprajzi Társaság (KJNT)
Román Antropológiai Társaság (Societatea de Antropologie Culturală Română - SACR)

Konferenciákon/tudományos ülésszakokon való részvétel:
2005 „A periféria központjai” Nemzetközi Szimpózium. Bukarest, szeptember 23-25. A Banlieues d’Europe szervezésében
2005 „Társulások és a civil társadalom” Nemzetközi Szimpózium. Amiens (Franciaország), Január 26-28. A Pikárdiai Jules Verne Egyetem szervezésében. (Előadás: A romániai kiskorú roma lányok esete a „Militáns társulások, nők és demokrácia” cimű panellben)
2004 A MTA Zenetudományi Intézetének Táncszimpóziuma, Budapest, szeptember (Előadás: Nyilvános beszéd egy nemlétező tudományról: tánckutatás a szocialista Romániában)
2001 ASU2 – Art Servers Unlimited – Autonomous Spaces, Nemzetközi konferencia az internetes kommunikációról, KUC Lamparna, Labin, Horváthország, augusztus 9-15. (Előadás: Független kulturális központok: a Tranzit Ház esete)
2001 Egy másféle március (Un alt martie.) Kerekasztal a női test vizuális reprezentációjáról, Kolozsvár, március 30-31. (Előadás: Női prototipusok: a prostituált és az öregasszony)
2000 Representing Anthropology and Anthropological Representations in Eastern Europe. Regionális Antropológiai Műhelytalálkozó a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Antropológiai Intézete, a Civic Education Project és a Tranzit Alapitvány szervezésében, Kolozsvár, szeptember 24-27 (A vizuális antropológia a rendszerváltás időszakában cimű panell moderátora, a konferencia egyik szervezője)
2000 Cenzúra a vizuális művészetekben és a médiában (Censorship in Visual Arts and Media), II. Nemzetközi Konferencia a Cenzúráról. Parnu, Észtország, augusztus 10-12 (Előadás: Az emberi test nyilvános ábrázolása – a társadalmi hierarchia megőrzésének szimbólikus eszköze. - “Public Images of the Body – a Symbolic Tool for Maintaining Social Hierarchy”)
2000 Orális zene és vándorlás. Esztétikai és etikai kérdések. (Musiques orales et migrations musicales. Questions esthétiques, questions éthiques), A Royaumont Alapitvány, A Francia Etnomuzikológiai Társaság és a Világzene Nemzetközi Újságirói Szervezet konferenciája. Abbaye de Royaumont, Franciaország, június 22-24. (Előadás: A tradicionális zene reprezentációi a kommunista és posztkommunista Romániában – “Traditional music in communist and post-communist Romania beyond the battlefield of representations”.)
2000 A romániai magyar néprajz kutatástörténete. A Kriza János Néprajzi Társaság konferenciája, Csikszereda, március 18-19. (Előadás: A halva született harmadik iker. A romániai magyar tánckutatás 1944-1989 között)
1999 Férfiak az átmenetben, A Kriza János Néprajzi Társaság és a Magyar Nyelv- és Kultúra közös konferenciája, Torockó, december 3-6 (A férfi, a nő és a traktor. A nemi szerepek vizuális reprezentációja a szocializmusban – esettanulmány)
1998 A tér antropológiai elemzése. Kolozsvári Akadémiai Napok, Kolozsvár, május 25 - július 10 (Előadás: Ritus és narráció – a nyilvános tér jelentéseinek egyéni és közösségi vonatkozásai)
1998 A Romániai Antropológiai Társaság éves konferenciája, Nagyszeben, október 23-25 (Előadás: Kutatáserkölcs az antropológiai filmben)
1995 A Sámánizmus III. Nemzetközi Konferenciája, Nara, november 25-30, Japán (Előadás:”Can dumb speak? Is it possible the verbal interpretation of extasy?”)
1995 Zene és multikulturalizmus. Az Európai Zenetanács Konferenciája, Falun, július 9-11, Svédország
1995 A Csikszereddai Kommunikációs Antropológia Munkacsoport tanácskozása. (Előadás: „Kié a hatalom: az értelmezésé, vagy az értelmezőjé?”)
A Nemzetközi Szemiotikai Társaság V. Konferenciája, Berkeley, AEÁ (Előadás:” Dance and Meaning. What Are Abstract Dances About?”)
1994 Szemiotika és kultúraelmélet. Az osztrák-magyar szemiotikai társaság IV. Kollokviuma, Bécs (Előadás: “Dance and Meaning. Is there a conceptual thinking in Dance?”)
1994 Collegium Budapest, Egyéni tudományos előadás („Is Dance a Language?”)
1994 A Tradicionális Zene Nemzetközi Tanácsának XVIII. Konferenciája, Varsó, (Előadás: “Dance as Multimedial Poetic Communication”)
1994 A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének munkaülése, Budapest (Előadás: „A tánc nyelvszerűsége és elvontsága. Kisérlet a tánc szemiotikai megközelitésére”)
1993 Tánc és szokás. A Kriza János Néprajzi Társaság konferenciája, Sepsiszentgyörgy, november (Előadás: „Táncos anyanyelv?”)
A Szemiotikai textológiai műhely ülése, Szeged, (Előadás: „A tánc textológiája”)
1992 A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének munkaülése, Budapest („A hétfalusi boricás lapocka jelentéseinek értelmezése”)
A Tradicionális Zene Nemzetközi Tanácsának XVI. Konferenciája,
Budapest, (Előadás: “The Principles of Creation of the Borica Dance”)
A Magyar Nemzeti Kulturális Központ tudományos ülésszaka, Budapest , (Előadás: „Néptánckutatás és néptáncmozgalom”)
1990 „Orbán Balázs” tudományos konferencia, Székelyudvarhely (Előadás: „A kuka”)

Díjak:
1994 “Martin György” dij – A Martin György Társaság tudományos dija a Borica cimű szakdolgozatra
1995 III. dij – “Internationaler Videokunstpreis” (Nemzetközi videóművészeti fesztivál - Karlsruhe, Németország) az Elvont ismeret cimű filmért
1993 Rendezői dij - “Ostranenie” (Nemzetközi videó és filmfesztivál
- Dessau, Németország) az Elvont ismeret cimű filmért
1994 A Minden Nap Történelem Alapitvány különdija – “AlterNative” (Nemzetközi videó és filmfesztivál, Marosvásárhely, Románia) a Senkifiai cimű filmért

Tanulmányi utak:
2005 A NTNU (Norvég Technika és Tudományok Egyeteme) vendége (Trondheim, Norvégia)
2004 A Max Planck Szociálantropológiai Intézet vendége (Halle, Németország)
2003 A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) vendége a Fullbright Program keretében
2002 A Nagy-Britanniai Sussex Egyetem vendége, a HESP által támogatott «Kulturális nem, másság és egyenlőtlenség» című program ösztöndijasaként

Képzési programok :
1999 (július 5 – 23) “Plight of the Gypsies”, Középeurópai Egyetem (CEU), Budapest – a Nyitott Társadalomért Alapitvány pályázata
1996 (július 23-28) “Men and Women in East-european Transition”, a kolozsvári BBTE nyári egyetemen

Kutatási ösztöndijak:
1993-1994 A Collegium Budapest (Institute for Advanced Studies) fiatal kutatója – Junior Fellowship
1991-1992 A Magyar Tudományos Akadámia Néprajzi Kutatóintézetének és Zenetudományi Intézetének kutatója a Magyar és a Román Tudományos Akadémia pályázatán elnyert ösztöndijjal

Filmek és videók:
2001 Az “Ilona: Suprize, surprize…” cimű kisérleti roma szinház videó része
2000 A vonat. Szerelmi dal. Tibi. Videófüzér. (A Saviana Stanescu szövege alapján Radu Afrim által rendezett Black Milk cimű szinházi előadás videórésze.)
1999 Lola. Aldine. Tamina. Lili. Ilonka. Elele. MJ. Videófüzér. (A Laurie Anderson szövege alapján Radu Afrim által rendezett BluEscape cimű szinházi előadás videórésze.)
1997 Cim nélkül. Videóinstalláció.
1995 KisBalázs. Kisérleti videó
1994 Dokumentumfilm arról, hogy miért nem készült el egy dokumentumfilm. Videóesszé
1993 Egy elvont ismeret. Kisérleti dokumentiumfilm
1993 Felmegyünk a tüzes égig. Videóesszé
1991 Senkifiai (“Noi sîntem ai nimănui”). Dokumentumfilm

Filmfesztiválokon és művészeti rendezényeken való részvétel:
2001 Mediawave - Győr, Magyarország
2000 Szinházfesztivál - Lausanne, Svájc
2000 New Life, Alternativ Szinházfesztivál - Szentpétervár, Oroszország
2000 Internationale Kurzfilmtage - Oberhausen, Németország
1999 Tranzit Napok ’99, Kolozsvár, Románia
1999 Altfest ’99 - Beszterce, Románia
1999 AlterNative - Marosvásárhely, Románia
1997 Mi és Ők (A Tranzit Ház nyitó fesztiválja) – Kolozsvár, Románia
1995 Internationaler Videokunstpreis - Karlsruhe, Németország
1995 Ostranenie - Dessau, Németország
1994 Bremen Filmfest - Bréma, Németország
1994 Feminale - Köln, Németország
1994 AlterNative - Marosvásárhely, Románia
1994 Mediawave - Győr, Magyarország
1993 Mediawave - Győr, Magyarország
1993 Faith and Imagination - Marosvásárhely, Románia
1993 Ostranenie - Dessau, Németország
1992 Mediawave - Győr, Magyarország